Navigeer naar:
Boekhouding

Importeren Snelstart

Neem facturen en debiteuren eenvoudig over in je Snelstart administratie.
1. Maak de exportbestanden
Ga naar Financieel en kies een periode. De facturen (en nieuwe debiteuren) kun je vervolgens downloaden voor je boekhoudpakket.

Kies Download facturen voor Snelstart en Download debiteuren voor Snelstart om de bestanden op te slaan.

2. Importprofiel voor debiteuren maken
Open Snelstart en ga naar Boekhouden, kies daarna voor Importeren. Kies in het submenu voor de optie Nieuw importprofiel maken:

Kies voor tabel in Snelstart: Klanten, daarna op Volgende. Blader het debiteuren-bestand op je computer en daarna Volgende:

Voordat je naar de volgende stap gaat controleer je of de scheiding van de veldnamen op komma of , staat. En zet het vinkje veldnamen automatisch herkennen aan. Kies daarna Volgende. Nu worden de veldnamen overzichtelijk weergegeven en controleer je of de gegevens correct zijn met de knoppen vorige/volgende aan de rechterzijde. Klopt het bestand dan kies je aan de linkerkant voor Volgende.

Geef het importprofiel een profielnaam en kies voor Opslaan en uitvoeren:

Nu zullen de debiteuren worden geïmporteerd. Bij een volgende periode kies je in het hoofdmenu alleen voor Boekhouden, kies daarna voor Importeren. Kies in het submenu voor de optie Start importeren. Daarna selecteer je het betreffende bestand en start de import.

3. Importprofiel voor facturen maken
Voor het importeren van de facturen doorloop je dezelfde stappen: Open Snelstart en ga naar Boekhouden, kies daarna voor Importeren. Kies in het submenu voor de optie Nieuw importprofiel maken:

Kies voor tabel in Snelstart: Boekingen, daarna op Volgende. Blader het debiteuren-bestand op je computer en daarna Volgende:

Voordat je naar de volgende stap gaat controleer je of de scheiding van de veldnamen op komma of , staat. En zet het vinkje veldnamen automatisch herkennen aan. Kies daarna Volgende. Nu worden de veldnamen overzichtelijk weergegeven en controleer je of de gegevens correct zijn met de knoppen vorige/volgende aan de rechterzijde. 

Klopt het bestand dan kies je aan de linkerkant voor Volgende. Geef het importprofiel een profielnaam en kies voor Opslaan en uitvoeren:

Nu zullen de facturen/boekingen worden geïmporteerd. Bij een volgende periode kies je in het hoofdmenu alleen voor Boekhouden, kies daarna voor Importeren. Kies in het submenu voor de optie Start importeren. Daarna selecteer je het betreffende bestand en start de import.