Navigeer naar:
Instructeurs

Instructeurs en voertuigen

Hieronder lees je hoe je instructeurs toevoegt en voertuigen en kilometers beheert.
Instructeur toevoegen
Ga naar Voorkeuren > Planning > Instructeurs. Klik op de knop + Instructeur toevoegen om een instructeur toe te voegen. Hier kun je de gegevens van de instructeur aanpassen, zoals zijn naam, bevoegdheden en werktijden. Om gebruikers toe te voegen ga je naar Voorkeuren > Mijn rijschool > Gebruikers.
Mocht je geen knop zien om een instructeur toe te voegen, dan moet je waarschijnlijk eerst nog je abonnement verhogen. Dit doe je via Voorkeuren > Mijn rijschool > Abonnement > Abonnement opwaarderen.

Voertuigen beheren
Ga naar Voorkeuren > Planning > Voertuigen om alle voertuigen te beheren. Op deze pagina voeg je nieuwe voertuigen toe en heb je inzicht in kilometerstanden van alle voertuigen.

Kilometerregistratie
Ga naar Voorkeuren > Planning > Voertuigen om een overzicht van al de voertuigen te krijgen. Registreer de kilometerstanden door op de knop KM-standen van het betreffende voertuig te klikken. Je kunt hier ook een overzicht van de kilometerstanden per voertuig downloaden. Je klikt hiervoor op Download CSV.
Kilometerstanden kunnen ook geregistreerd worden door links bovenin op Dashboard te klikken. Op het scherm dat dan verschijnt kun je snel en gemakkelijk de kilometerstanden van alle voertuigen invullen. 

Agenda voor Voertuigen
Wanneer je veel verschillende voertuigen hebt in je rijschool, is het soms handig om de beschikbaarheid te zien per voertuig. Dit overzicht is nu beschikbaar in PlanGo wanneer je vijf of meer instructeurs hebt.
De agenda voor je voertuigen wordt zichtbaar in de planning wanneer je de dagweergave voor je ziet. Linksboven je op Agenda, daar zet je het schuifje om van InstructeursI naar Voertuigen.