Navigeer naar:
CBR Top Internet

Auto- en automaatopleiding

Via CBR Top Internet reserveer je examens voor de categorie B. Dit kan voor een leerling van de schakel-opleiding zijn of de automaat-opleiding.
Bij het binnenhalen van de gegevens vanuit CBR Top Internet koppelen we het examen aan een product in PlanGo. Via de Voorkeuren > Koppelingen > CBR > CBR-producten geef je aan welk product dit is.
De examens en toetsen van de categorie B moeten gekoppeld worden aan zowel het examen/toets van de schakel-opleiding als aan het examen/toets van de automaat-opleiding.

Dit doe je als volgt:
Via de Voorkeuren > Koppelingen > CBR > CBR-producten klik je achter het examen of de toets van de categorie B op 'kies een soort afspraak'. Selecteer hier het juiste product van de schakel-opleiding.
Vervolgens klik je op 'Alternatieve optie'. Hier selecteer je het juiste product van de automaat-opleiding.

Doordat je twee opties instelt, wordt het juiste product aan de leerling van de juiste opleiding gekoppeld. Zo voorkom je dat er bij een leerling van de automaat-opleiding een examen wordt ingepland van de schakel-opleiding.