Navigeer naar:
Financieel

Factuurnummer wijzigen

Als je start met PlanGo zul je merken dat facturen automatisch optellen vanaf nummer 1. Voor startende rijscholen is dat prima, maar misschien heb je liever dat het factuurnummer begint met het jaartal. En als bestaande rijschool heb je waarschijnlijk al een lopende factuurnummering. In dat geval wil je dat de nummering in PlanGo doorloopt vanaf jouw laatste factuurnummer.
Factuurnummer aanpassen
Om het factuurnummer aan te passen ga je naar Voorkeuren > Financieel > Facturen. Je krijgt een overzicht te zien waar de derde optie Volgende factuurnummer is. Hier vul je het nummer in dat je aan de eerstvolgende factuur wilt koppelen.

Let op:
- De software herkent alleen cijfers (geen tekens of letters).
- Het nieuwe nummer moet hoger zijn dan je huidige factuurnummer (2021001 werkt dus niet als jouw laatste factuurnummer in PlanGo 20200563 is).

De volgende facturen lopen automatisch op vanaf dit nummer.